A SZOLGÁLTATÓ

 • A www.gutenbergkonyvesbolt.ro online áruházat a Gutenberg Könyvesbolt üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
 • A Szolgáltató cégneve: Gutenberg Books Kft.
 • A Szolgáltató székhelye: 530123 Csíkszereda, Zsögöd u. 49.
 • A Szolgáltató bejegyzési száma: J19/323/2010, RO 27543297

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 • A megrendelés leadása a Gutenberg Könyvesbolt internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.gutenbergkonyvesbolt.ro webcímen. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „kosárba tesz” gomb megnyomásával a Vevő vásárlási szándékát fejezi ki, amelyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást kap. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.
  A gutenbergkonyvesbolt.ro oldalon az árak lejben értendők, az áfát tartalmazzák.
 • A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés meg nem valósíthatósága a szerződést megszünteti. A teljesítés meg nem valósíthatósága esetén a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében.
 • A 34/04.06.2014-es kormányrendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (árucikkek átvételétől) számított 14 napon belül. A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, e-mailben (info@gutenberg-art.ro) gyakorolhatja.
 • A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az árucikk(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
 • A kézhezvétel (árucikkek átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
 • Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (530123 Csíkszereda, Zsögöd u. 49.), és haladéktalanul, de legkésőbb az árucikk(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött árucikk(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. Az árucikk(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a Vevő az árucikk(ek)et visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
 • A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
 • A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja:
  ·olyan nem előre gyártott árucikk(ek) esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan árucikk(ek) esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
  · olyan árucikk tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más árucikkel;
  ·hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével).
 • A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 • A megrendelt árucikk(ek) hibája esetén a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, az árucikk(ek)et a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül közölni.
 • Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 6 hónapon belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
 • A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (árucikk ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 lejes ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. Az árucikk(ek) mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a rendelés leadásakor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 • A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 • A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
 • Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a info@gutenberg-art.ro címen, illetve a +40–745–017053-as telefonszámon (munkanapokon 8.00–15.00 óra között).
 • Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a info@gutenberg-art.ro címen.
 • A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Online vitarendezési platform, ahol regisztrációt követően elektronikusan küldhető be a panasz, itt érhető el.

Hatályos: 2017. május 10-től visszavonásig és/vagy módosításig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

A kosár tartalma
Empty cart icon
A kosarad üres
Részösszeg: RON
A szállítási díj és a kedvezményes kód a rendelési űrlapnál lesz kiszámítva
Rendelés leadása
Válassz nyelvet
Adatvédelmi tájékoztató Általános szerződési feltételek Pénzvisszatérítési eljárás